Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

DF's årelange kamp for at forbedre vilkårene for de ældre kan betale sig!! Denne tak ankom forleden dag. Den glædede os alle i USS ( udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv) Det giver så megen motivation.
MVH Carsten
>

En stor buket roser og tak for al hjælp, min mand og jeg har fået i Furesø Kommunes demenssystem

Til borgmesteren og udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Denne lille hilsen for at sige tak for, at Furesø Kommune har opbygget et utroligt godt netværk for demente og os pårørende. Jeg vil hermed gerne takke jer beslutningstagere og alle jer dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, vi har mødt undervejs i de to år, der er gået, siden min mand fik Alzheimersdiagnosen og frem til, at han nu er flyttet ind i Solbjerghaven.

Den respektfulde, betænksomme og resultatorienterede måde vi begge er blevet mødt på, har gjort et dybt indtryk på mig. Den er efter mine begreber helt enkelt beundringsværdig og rækker langt ud over, hvad jeg som borger havde forventet, vi kunne blive mødt med.

Jeg vil gerne takke demenskoordinatorerne Trine Oemann og Trine Lohmann for demenskurser, for kyndig personlig vejledning og for mange gode råd i kritiske situationer. Jeres hjemmebesøg har været til stor hjælp for os, når vi skulle tackle de mange nye situationer, som opstår undervejs i et Alzheimersforløb.

Jeres professionalitet og menneskelighed har betydet rettidig omhu, og det har
været afgørende for, at de nødvendige beslutninger er blevet truffet til tiden og har været til gavn og glæde for os. Jeg vil også gerne takke for accept af regionens tilbud om kompenserende talestrategier; det har betydet, at min mands sprog i et vist omfang endnu er bevaret.

Jeg vil gerne takke personalet på dagcentret Lillevang. I har været fantastiske til at stå bi med daglige aktiviteter for min mand i passende omfang. Det glædede mig at se, hvor hurtigt I satte jer ind i hans situation, var der for ham og hentede ham tilbage, når han var kommet på afveje. Også tak for jeres pårørendecafé med mulighed for erfaringsudveksling og professionel rådgivning på et
højt niveau i en rammesætning, der respekterer privatlivsoplysninger.

Tak for jeres kørselsordning, hvor man husker at sætte flag på bussen på fødselsdage mv., og for dejlige fester arrangeret af Lillevangs Venner – man kan godt glædes ved musik og dans, selvom man ikke kan huske sin alder og adresse mere.

Jeg vil gerne takke alle jer fra hjemmeplejen for hjælp til personlig pleje, medicinhåndtering og rengøring i det sidste halve år. Ikke to demensramte reagerer ens, men I tog udfordringen op. Uden jeres hjælp, er det ikke godt at vide, hvordan den sidste tid herhjemme var forløbet. Men det gik, takket være jeres daglige indsats, hvor I nåede frem hver eneste tidlig morgen i regn og blæst!

Når Alzheimers melder sig, tårner vanskelighederne sig op. Både stort og småt har haft betydning i den hjælp, vi har fået. I har alle bidraget til, at både min mand og jeg er kommet igennem denne for os begge så vanskelige tid. Stor tak for det.

Signe Holm-Larsen
Værløse

PS! Jeg håber, at I politikere vil sende min tak videre i hele demenssystemet. Den utrolig store hjælp, vi personligt har mødt i systemet, står i skærende modsætning til, hvad man ofte hører og læser i pressen. I er også velkomne til at offentliggøre min tak, som forhåbentlig kan betyde en anerkendelse af alle de engagerede demensmedarbejdere i kommunen og støtte personer, som
allerede står i eller er på vej ind i den svære demensproces, ved at vise, at der er en vej, selv når det ser sværest ud.
... Vis mereVis mindre