Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

TORSDAG AFTEN BLEV DEN AFGØRENDE FORSKEL PÅ DANSK FOLKEPARTI OG NYE BORGERLIGE SLÅET FAST!

Dette bliver lidt langt.
Jeg håber alligevel, I vil læse med.

Torsdag aften udspillede der sig noget af en diskussion i Folketingssalen mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Emnet var den økonomiske politik.

Det skete i forbindelse med et forslag til folketingsbeslutning om en velfærdslov fra Nye Borgerlige, hvor de slår fast, at de ønsker, at velstand skal komme før velfærd.

Penge før mennesker, kunne man fristes til at sige.

Men er det ikke en kunstig modsætning? For er vores velfærdssamfund ikke indrettet sådan, at velstand og velfærd går hånd i hånd? Ikke er hinandens modsætninger?

Men der er en grund til, at NB laver denne opdeling. Derfor har jeg siden valget i 2019 forsøgt at få partiet til at fremlægge deres økonomiske politik. Så danskerne kan få klarhed over, hvad der ligger bag denne opdeling mellem velstand og velfærd.

Derfor er jeg også glad for, at der ved torsdagens debat blev skabt en smule mere åbenhed om det, de gerne vil. Ikke nok, men en start. Tak for det.

Vi ved, at Nye Borgerlige ønsker skattelettelser for mindst 110 milliarder kroner.

Væk med topskatten.
Væk med selskabsskatten
Væk med registreringsafgiften
Ned med skatten for store aktieindkomster

Og ved debatten torsdag blev det tydeligt, at ligeså enige vi er om udlændingepolitikken, lige så uenige er vi om den økonomiske politik.

I Dansk Folkeparti har vi helt fra partiets start haft fokus på, at vi skal tage hånd om de svageste i vort samfund.

Vi har kæmpet for et stærkt sundhedsvæsen, der skal passe på os, når vi bliver syge. Uanset pengepungens størrelse!

Vi ønsker tryghed i nærområdet - bl.a. med et tilstedeværende og synligt politi.

Vi ønsker tryghed i alderdommen - uanset hvor man bor i Danmark.

Vi har gennem årene holdt den borgerlige lejr i ørerne for at levere velfærd fremfor topskattelettelser og jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg har siddet i finansministeriet og holdt fast i den dagsorden, når de øvrige partier forsøgte at forgylde dem, der i forvejen havde allermest.

Så når jeg nu hører Nye Borgerlige, er det som et ekkokammer af de diskussioner, jeg tit har haft med Liberal Alliance.

Blind fokus på en vækstdagsorden - uden hensyn til om væksten kommer de fleste tilgode. Andre vil nok kalde det ultra-liberalisme. Mere til dem, der i forvejen har mest.

En sådan økonomisk politik, vil naturligvis gå ud over den fælles velfærd.

Derfor har jeg i flere måneder forsøgt at få svar fra NB’s formand Pernille Vermund om, hvor pengene skal findes til de mange skattelettelser.

Foreløbig er svaret, at man vil afskaffe SU’en til de unge og stoppe tilgangen til efterløn. Fjerne pensionisternes grønne check.
Man vil også afskaffe det såkaldte økonomiske råderum de næste 10 år!

Det er de penge, som vi har på vores fælles kistebund for netop at sikre nær velfærd i en årrække, hvor vi får flere og flere ældre. I mine øjne skal alle kunne få hjælp til at få en god alderdom, når den tid kommer.

Så at tage disse penge til skattelettelserne er virkelig tankevækkende.

Vi kan selvfølgelig blive enige om at spare mange af de udgifter, der i dag bruges på ikke-vestlig indvandring.

Men hvor vi i Dansk Folkeparti gerne vil bruge disse penge på dels at forstærke velfærden - dels lette skatten for dem, der har lave lønninger, vil Nye Borgerlige bruge disse penge til at fjerne skatten for de mest velhavende. Det er dén afgørende forskel!

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at den borgerlige lejr husker velfærden.

Nye Borgerlige kalder os af samme grund for socialister.
Det vil de sikkert også gøre i forbindelse med, ,at jeg skriver dette. De vil falde over os i deres iver efter at sætte os i bås med venstrefløjen.

Lad mig derfor svare med det samme: Det er ikke socialisme at passe på hinanden og tage hånd om hinanden. At passe på dem, der har slidt og slæbt for Danmark og nu fortjener ro i alderdommen. Det er derimod gode borgerlige dyder. Det bør være sund fornuft for os alle.

Vi kan i fremtiden komme til at lave finanslove med Nye Borgerlige.

Ligesom vi i sidste valgperiode lavede finanslove med Liberal Alliance og gang på gang måtte holde dem i ørerne, når topskattelettelser var vigtigere end fælles velfærd for de ældre og udsatte.

Jeg synes derfor, at danskerne i detaljer bør vide, hvad de kan forvente.

Derfor bør Nye Borgerlige lægge hele deres økonomiske politik åbent frem, så alle kan få vished om, hvordan den politik fundamentalt vil ændre det velfærdssamfund, som vi har i dag.

Derfor spørger jeg nu igen (igen) Nye Borgerlige: Hvornår kommer den økonomiske plan?

Hvor I stopper med at tale i overskrifter!

Hvor I fortæller, hvordan regnestykket hænger sammen og ikke mindst; hvem der skal betale for, at de mest velstillede kan få de store skattelettelser!

Jeg venter…
... Vis mereVis mindre

Fjernt fra virkeligheden?!?

Een ting er sikkert, vælgerne tages ved næsen her i kommunen.

Krumtappen er den socialdemokratisk/konservative/radikale "regering", som demonstrerer en massiv magtfuldkommenhed, under deres nuværende ledelse. De konservative kalder sig borgerlige, men bliver gang på gang udstillet iført kejserens nye klæder.

Blot eksempler:
De konservatives viceborgmester, harcelerer i SN den 17/2 2020 under overskriften: Man siger et men gør noget andet...

En måned senere - den 17/3 2020 - buldrer samme person på samme medie ud med, STOP BYGGERIET af lillevang plejecenter. Med andre ord - de konservative vil ikke bygge plejehjemspladser til de hårdt trængte. Der er derefter et økonomiudvalgsmøde og et byrådsmøde. Ikke det mindste NEJ pib fra de konservative....
SN skriver 26/3 2020: Et enigt byråd har nu besluttet at udvide Plejecenter Lillevang med 55 pladser.
Der var ikke nogen som stemte nej... ingen modstand fra de konservative... "man siger et men gør noget andet" - ja det var nu Viceborgmesterens egne ord

Det var i DEN periode, det for alvor gik op for vores byrådsmedlem, HVOR omfattende vælgerbedraget var. OG da han er ganske bramfri, ja så siger han hvad han ser.

De konservative , har fået skræddersyet et helt udvalg, til sig selv. Med de meget store omkostninger der medfølger. IT og innovation. Det er jo en joke... det er økonomiudvalgets opgave.. Det ER i princip allerede vedtaget, at slagte dette udvalg efter næste valg.

Den radikale udvalgsformand, har fået lukket et teater og bygget og renoveret kunstgræsbaner... STIK imod valgløfter og partipolitik..

Eksempler er mange,,

Men det blev simpelthen ultrakomisk, den 7/1 i år. DF, V & LA blev enige om at fortsætte vores gode samarbejde, og allerede tidligt danne et BORGERLIGT valgsamarbejde og inviterede alle der ville arbejde for et bedre Furesø ind i kredsen. Men de konservative, blev tøsefornærmede og satte sig op på deres høje hest, De ville IKKE deltage i et borgerligt samarbejde.

12 års samregering med socialdemokrater og radikale, har udslettet den konservative ånd. Det har udraderet de borgerlige konservative.

De konservative, gik imod egen beslutning i byrådet, og handler imod den private ejendomsret og støtter at ikke acceptere domstolsafgørelser i sagen om Farumgård... hvordan kan man det som konservativ?? godtnok svært at forstå...

MEN der er jo en RIGTIGT god forklaring (LOL). Viceborgmesteren skriver den 7/1 : Bestyrelsen har diskuteret det og har besluttet, at vi gerne vil indgå valgforbund med Venstre og Liberal Alliance, men har svært ved at gå i valgforbund med Dansk Folkeparti. Det skyldes en række udtalelser fra Carsten Svensson gennem det sidste års tid. Det kan vi ikke stå inde for, forklarer Lars Carstensen til Frederiksborg Amts Avis. Han har ved flere lejligheder beskrevet den konservative byrådsgruppe som socialdemokratiske...

ER det kun en DF'er der kan se tøsefornærmelsen??? buhuhuuu han kalder mig socialdemokrat... buhuhuuu.. den dumme mand kan se gennem mit tøj... buhuhuuu

Egentligt er falskheden endnu mere talende, Viceborgmesteren opfatter "socialdemokrat" som et skældsord... men løber livligt logrende efter den socialdemokratiske borgmesters hale...
... Vis mereVis mindre

Kommentar på Facebook

Tak for humoren!!! det var befriende sjovt i en tung corona-tid, ihvertfald for mig.

Hvem er afsender af det skrevne?